Hvor skal I sige ja til hinanden?

Hvor skal I sige ja til hinanden?

Hvor skal I sige ja til hinanden?
Har I bestemt jer for, om I ønsker en borgerlig eller religiøs vielse? De fleste danskere bliver i dag gift på rådhuset, men måske er I mere til det traditionelle bryllup i kirken. Men kan alle egentlig blive gift i kirken? Hvad koster et kirkebryllup i forhold til at rådhusbryllup? Og kan I overhovedet få den præst, som I gerne vil have? Måske er I ikke medlemmer af folkekirken, måske er en af jer medlem af et andet trossamfund, eller måske vil I bare gerne vies under åben himmel i stedet for i kirken. Her er de forskellige muligheder, samt hvilke regler, der gælder.
 
Hvem kan blive gift i folkekirken?
Alle par, hvor den ene af parterne er medlem af folkekirken, kan blive viet i kirken. Så længe én af jer er medlem af folkekirken, har I ret til at blive viet i en kirke i det sogn, I bor i. Det er dog også muligt at blive viet i en kirke i et andet sogn, hvis I har en særlig tilknytning til en kirke i et andet sogn. 
 
Særlig tilknytning kan være, at en af jer tidligere har haft bopæl i det sogn - uanset hvor længe I har boet der. Eller, at I har nære pårørende, som bor i sognet. Eksempelvis forældre, søskende eller børn. Nogen vælger for eksempel at blive viet i den samme kirke, de blev døbt, og det kan altså sagtens lade sig gøre, selvom man ikke længere bor i det kirkesogn. Er du i tvivl om, hvilket kirkesogn, du hører til, kan du finde en oversigt over de danske kirkesogn her: https://sogn.dk

Der kan også være andre grunde til, at I ønsker at blive viet i en helt bestem kirke, og i sidste ende er det præsten, der afgør, om I kan blive viet i den kirke, I ønsker. I skal blot henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at blive gift, og høre hvorvidt det er muligt. Hvis I ønsker at blive viet af en bestemt præst, men en anden kirke end den, han/hun hører til, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at jeres præst låner en anden kirke til at vie jer. 


Vielse i andre trossamfund end folkekirken
Der gælder samme regler, hvis I vil vies i et andet trossamfund end folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af det pågældende trossamfund. Desuden skal dette trossamfund have en præst med bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit/jeres trossamfund er godkendt til at foretage vielser med borgerlig gyldighed (vielsesbemyndigelse) kan du se en oversigt her: http://www.km.dk/andre-trossamfund/trossamfundsregistret/liste-over-anerkendte-trossamfund-og-tilknyttede-menigheder/
 

Borgerlig vielse (vielse på rådhuset)
Hvis I ønsker en borgerlig vielse, kan I blive gift på rådhuset, og I kan faktisk frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. Alle kan blive gift på rådhuset, og der er ingen krav om, at man skal være medlem af folkekirken eller et andet trossamfund. En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det (det er altså ikke nødvendigvis borgmesteren, der kommer til at vie jer). 

 
Kirkebryllup vs. Rådhus
I dag vælger de fleste par en borgerlig vielse. Det er både dem, som ikke er religiøse, men også mange kristne som vælger at blive gift på rådhuset fremfor i kirken. En af grundende er, at det virker mere uformelt at blive gift på rådhuset, og der ikke er samme forventninger til en stor bryllupsfest. Selve vielsen på rådhuset går hurtigere end i kirken. Der bliver ikke sunget salmer og spillet orgelmusik, og der er ikke samme forventninger til et højtideligt ritual. Forberedelsen er også mere simpel – I får en tid til at blive viet, og så dukker I ellers bare op på rådhuset, hvor I derimod ved en kirkelig vielse skal til forberedende samtaler med præsten, udvælge salmer, og gennemgå diverse ritualer. Men netop højtideligheden ved en kirkelig vielse er også en af grundende til, at mange par stadig vælger at blive gift i kirken. 

Et kirkebryllupper er oftest dyrere end en borgerlig vielse, fordi der er mange traditioner forbundet med et kirkebryllup, og det kan hurtigt gribe om sig. Selvom det ikke er et krav, er det forventeligt at bruden bærer brudekjole i kirken, og at der som minimum afholdes reception for de gæster, der har været med i kirke. Der er slet ikke de samme forventninger forbundet med et rådhusbryllup, og de fleste brudepar, som bliver gift på rådhuset inviterer kun de få nærmeste familiemedlemmer. I kan selvfølgelig gøre både det ene og det andet præcist som I vil.

De fleste kirker holder kun vielse om lørdagen, men det er muligt at blive gift en anden ugedag, hvis kirken går med til det. De fleste rådhuse tilbyder vielser alle dage undtaget søndag, men det er individuelt fra kommune til kommune. 

Hvis I skal vies i kirken, er det vigtigt at I afstemmer forventninger med præsten i god tid. For eksempel er det ikke alle kirker, der tillader fotografering eller videooptagelser, så husk at spørg om dette, så I kan får nogle gode bryllupsbilleder fra vielsen. Hvis I har specielle ønsker til musik i kirken, så tal også med præsten om, hvad der kan lade sig gøre. Det kan være I har en sanger eller musiker i familien, som I gerne vil have til at spille i kirken, og som regel kan dette sagtens lade sig gøre, men spørg præsten til råds. 


Vielse i det fri:
Drømmer I om at blive gift under åben himmel på en smuk strand, eller på et sted, som betyder noget helt særligt for jer? Det kan faktisk sagtens lade sig gøre både at få en kirkelig eller borgerlig vielse i det fri. 

Man skal søge om at blive gift udenfor kirken eller rådhuset, men hvis I har et ønske om at blive viet på et sted, som betyder noget helt særligt for jer, er det bare med at søge om det. Igen er det præsten eller giftefogeden, der bestemmer, om de vil vie jer på det sted, I ønsker. Bemærk dog, at det kan koste penge (en borgerlig vielse i det fri koster fra 3.800 kr.).

Skal I vies af en præst, vil det være samme vielsesritual som ved et bryllup i kirken. Det vil altså være en højtidelighed med salmer, bibellæsninger, velsignelsen og tale til brudeparret. 

Det siger måske sig selv, men hvis I vælger at holde vielsen udendørs, for eksempel på en strand eller i en park, er det vigtigt at have en plan B i tilfælde af dårligt vejr. Der findes mange smukke steder, hvor I kan holde både vielse og fest. I kan for eksempel finde en herregård eller et strandhotel, hvor I kan blive viet udendørs i smukke omgivelser, og derefter gå direkte til reception eller middag I deres selskabslokaler. Weddii anbefaler disse unikke steder
 

Regler som gælder for alle former for vielser:
Uanset hvilken form for vielse I vælger, er det et krav, at I er blevet godkendt til at blive gift med hinanden. Det bliver I ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Kommunen vil da undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift.

Hvis I opfylder betingelserne for at blive gift, udsteder kommunen en prøvelsesattest, som er jeres godkendelse på, at I kan gifte Jer med hinanden. Denne skal afleveres til det sted, der skal vie jer. Hvis I skal vies borgerligt, får jeres rådhus automatisk jeres prøvelsesattest, og I behøver ikke selv at medbringe den. Det er et krav både i kirken og på rådhuset, at der er mindst 2 vidner til stede til jeres vielse. Så snart i er blevet viet – enten på rådhuset, i kirken eller et tredje sted, får I udleveret jeres vielsesattest, som er jeres bevis på ægteskabet.